Brandingenjörer vet vad de gör

Har du någon gång funderat på vad en utbildning brandingenjör egentligen innebär? Tag chansen att genomgå en utbildning av hög kvalitet och gör nytta i dagens samhälle. En brandingenjör verkar inom många olika områden och kan både dokumentera och ge vägledning till de som behöver. Ett återkommande exempel idag är asylboenden och HVB boenden för ensamkommande barn. Här finns det ofta brister i brandsäkerheten i och med att dessa boenden öppnade i en sån rasande fart.

Att låta människor bo i bostäder där det kanske saknas utrymningsväg eller det inte finns tillräckligt med brandvarnare uppsatt är inte acceptabelt. Det är här en brandingenjör kommer in i bilden. Denna person kan med säker hand peka och påtala brister men också hjälpa till att komma med lösningar på problemen.

Brandingenjörer behövs i samhället

Det finns många varierade yrken att välja mellan idag. Brandingenjör är ett yrke som behövs men som ligger lite i det dolda. Yrket innehåller många delar som är viktiga. En stor del är att ge brandteknisk rådgivning vid möten, svara på frågor och komma med tips och idéer på funderingar som uppstår.

Att tolka och tillämpa relevanta myndighetskrav är en del som kräver tankeverksamhet och att man kan läsa lagtexter. Vad är accepterat och vad är inte godtagbart? Viktigt är att kunna optimera olika typer av brandskyddslösningar och presentera dessa på ett bra och enkelt sätt.

Brandtekniska beräkningar förekommer en hel del vilket också kontroller och uppföljningar gör. Sist men inte minst är en av kanske de bästa delarna i yrket, upprättandet av slutintyget och godkännandet av att brandskyddet är tillfredsställande.